la 16.5. klo 12:00
Oi kuvatuksia ja mielijuohteita

Tie Jyväskylän yliopistoksi on kulkenut monen vaiheen kautta: seminaari 1863, kesäyliopisto 1912, kasvatusopillinen korkeakoulu 1934, yliopisto 1966. Uno Cygnaeuksen perustamasta Suomen ensimmäisestä opettajainkoulutuslaitoksesta muodostui suomenkielisen sivistyksen keskus ja aluksi myös ainoa paikka, jossa naiset saivat korkeampaa opetusta. Suomenkielisen kulttuurin merk­kihenkilöstö oli vahvasti kytköksissä seminaariin.

 

IN ENGLISH:

Exhibition tells the story of Jyväskylä University.